Dr. Kléger Viktor ügyvéd

Jogi diplomámat 2002-ben a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán, jeles minősítésű szakvizsgámat pedig 2006-ban szereztem.

A Kléger Ügyvédi Irodát 2006. július 14-én alapítottam, amelyet a Budapesti Ügyvédi Kamara Elnöksége 2409/a/2006. számon vett nyilvántartásba.

Ügyvédi tevékenységemet igyekszem az egyik legnagyobb ókori római jogtudós, Ulpianus a jog hármas parancsára vonatkozó tanításának szem előtt tartásával gyakorolni, amely szerint: "Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere", azaz "A jog parancsa a következő: tisztességesen élni, mást nem bántani, mindenkinek megadni, ami őt illeti."

A fenti hagyomány- és szakmatisztelet mellett természetesen a gyors és pontos ügyintézést a modern kor minden technikai követelményének megfelelő informatikai felszereltség biztosítja.